SVETOVALNI CENTER OŠ LJUBO ŠERCER

Predstavitev

KDO SMO?

Izjava o delovanju SC OŠ Ljubo Šercer (SC OŠ Ljubo Šercer deluje v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer (Ur. l. RS 68/2016), 19.11.2016, kot tržna dejavnost šole in se ne financira s sredstvi MIZŠ.

VIZIJA

Delovanje Svetovalnega centra OŠ Ljubo Šercer je prednostna in razvojna naloga šole. Z delavnicami, predavanji in pedagoškimi strategijami nudi strokovno izobraževanje učiteljem in svetovalnim delavcem v večinskih šolah, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami ter strokovno pomoč in svetovanje staršem otrok s posebnimi potrebami.

IZVAJALKE:

  • Marijana Šarić, prof. defektologije
  • Barbara Poje, prof. defektologije DP-FIBO
  • Sandra Rusec Belaj, mag. prof. spec. in reh. pedagogike
  • Anita Marinko, dipl. soc. pedagog
  • Ingrid Starc, spec.in rehab.pedagog
  • Erika Remic, spec. in rehab. pedagog
  • Valerija El Habashy, učiteljica za slušno in govorno motene otroke
  • Marija Klavž, socialni pedagog
  • Barbara Kadunc, mag. spec in rehab. pedagogike
  • Aleksandra Kocjan Mlanar, univ. dipl. pedagog

 

Vodja Svetovalnega centra na OŠ Ljubo Šercer je Marijana Šarić.

Zunanja strokovna sodelavka Svetovalnega centra na OŠ Ljubo Šercer v šol. l. 2022/2023 je: Andreja Mlekuž, logopedinja.

 

KONTAKT:

Na pogovor v svetovalnem centru se lahko najavite po telefonu 08 686 6868, in sicer vsak dan med 8. in 14. uro ali po elektronski pošti svetovanje@scls.si

PROGRAM:

Program SC

Storitve svetovanja in pregleda otrok so brezplačne.

Povezava do brošure Svetovlanega centra

 

Skip to content