SVETOVALNI CENTER OŠ LJUBO ŠERCER

Predstavitev

KDO SMO?

Izjava o delovanju SC OŠ Ljubo Šercer (SC OŠ Ljubo Šercer deluje v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer (Ur. l. RS 68/2016), 19.11.2016, kot tržna dejavnost šole in se ne financira s sredstvi MIZŠ.

VIZIJA

Delovanje Svetovalnega centra OŠ Ljubo Šercer je prednostna in razvojna naloga šole. Z delavnicami, predavanji in pedagoškimi strategijami nudi strokovno izobraževanje učiteljem in svetovalnim delavcem v večinskih šolah, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami ter strokovno pomoč in svetovanje staršem otrok s posebnimi potrebami.

IZVAJALKE:

  • Sandra Rusec Belaj, prof. spec. in reh. pedagogike
  • Ingrid Starc, prof. def.
  • Marijana Šarić, prof. def.
  • Anita Marinko, dipl. soc. pedagog
  • Aleksandra Kocjan Malnar, univ. dipl. pedagog

                         

KONTAKT:

Na pogovor v svetovalnem centru se lahko najavite po telefonu 08 686 6868, in sicer vsak dan med 8. in 14. uro ali po elektronski pošti svetovanje@scls.si

 

Skip to content